Visie & missie

Visie
Servant-Leadership (dienend-leiderschap) gaat uit van een rechtvaardige, toegewijde en duurzame wereld met hoop en toekomst voor nieuwe generaties. Wij willen iedereen inspireren Servant-Leadership te omarmen. Het is onze overtuiging dat Servant-Leadership hét middel is om te komen tot duurzame, gezonde en succesvolle organisaties.

Missie
Inspireren tot bewustwording, inzicht en toepassing van Servant-Leadership op individueel, organisatie- en maatschappelijk niveau.

Onze kernwaarden zijn:

  • Dienend
  • Leidend
  • Verbindend
  • Duurzaam
x