Wie is wie

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter

PR, communicatie & klantadvisering

Gerard van Haarlem

Gerard van Haarlem

Office management & financiën

Dick Rochât

Dick Rochât

Begeleider Middle Management Program

Jacquelien Venema

Jacquelien Venema

Begeleider Young Professional Program

x