NL | EN |
youtube Facebook Twitter Linkedin
GCSL
VISIE EN MISSIE

Onze ideologie: dienend en leiderschap

Wij geloven in voortdurende ontwikkeling en verantwoordelijkheid van mensen. Deze kwaliteiten geven een meerwaarde, zijn verrijkend, zingevend en een hoopvolle belofte voor de toekomst. Een leider is dienstbaar aan de groei van anderen en zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Wij zijn overtuigd van de waarde van Servant-Leadership (Dienend-Leiderschap) voor mensen, organisaties en de wereld.

“Leadership is a privilege to better the lives of others. It is not an opportunity to satisfy personal greed.”

– MWAI KIBAKI

Onze visie

Steeds meer mensen beseffen dat de traditionele wijze waarop organisaties functioneren en worden aangestuurd niet meer werkt. Leiders zoeken naar nieuwe vormen van aansturing en houvast. Tegelijkertijd vragen maatschappelijke dilemma’s onze aandacht. Leiders binnen organisaties die de weg naar de top gevonden hebben, voelen leegte en missen diepere betekenisgeving.

Onze maatschappij heeft behoefte aan bezielde mensen die stilstaan bij wat wél werkt en die zich verantwoordelijk voelen voor de generaties die na hen komen. Ook is iedereen van belang die in actie komt en zijn of haar kwaliteiten en talenten inzet voor iets dat groter is dan henzelf.

Dit zijn bevlogen mensen die vooruitdenken en richting kunnen geven. Aan anderen, aan organisaties, aan gemeenschappen, op grote of kleine schaal. Krachtige mensen die het beste in de ander naar voren laten komen. Om samen te bouwen aan een vitale, duurzame wereld.

Onze missie

Wij ondersteunen en inspireren organisaties en individuen bij de ontwikkeling, implementatie en gefundeerde impact van de principes van Servant-Leadership. We sporen leiders aan om over zichzelf na te denken en verbinding te maken met hun eigen drijfveren, waarden en schaduwkanten.

Op deze manier (her)ontdekken zij, jong en oud, hun missie van waaruit zij dienstbaar kunnen en willen zijn aan de groei van anderen. We bieden een eigentijds, toepasbaar concept voor het daadkrachtig ontwikkelen van Servant-Leadership: een leiderschapsfilosofie die past bij het samen ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie en maatschappij.

We doen ook een belofte: we zetten Dienend-Leiderschap om in concrete acties voor een positief, blijvend resultaat!