NL | EN |
youtube Facebook Twitter Linkedin
GCSL
OVER ONS

Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienstbaar is aan de groei van anderen en zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Steeds meer mensen beseffen dat de traditionele wijze waarop organisaties functioneren en worden aangestuurd niet meer in alle gevallen werkt. Leiders zoeken naar nieuwe vormen van aansturing en houvast. Het bestaande management-instrumentarium lijkt hiervoor niet meer toereikend.

Fundamenteel ander leiderschap

De consensus groeit dat de samenleving toe moet naar nieuwe vormen van produceren, met een gezonde balans tussen (hernieuwbare) grondstoffen, humaan organiseren en blijvende resultaten (de zgn. circulaire economie). Het is onze overtuiging dat een dergelijke wijze van produceren vraagt om nieuwe organisatievormen én fundamenteel ander leiderschap. ‘Lineair’ geleide bedrijven zullen niet in staat zijn de vragen van de zeer nabije toekomst te beantwoorden en dat geldt ook voor managers die nog volgens de klassieke paradigma’s werken. In zijn boek Reinventing Organizations (2012) laat Frederic Laloux aan de hand van praktische voorbeelden zien dat het mogelijk is deze omslag te maken én succesvol te zijn.

Van binnen naar buiten

Servant-Leadership is relevanter dan ooit voor organisaties die in de huidige en toekomstige omstandigheden succesvol én verantwoordelijk willen ondernemen. Servant-Leadership werkt van binnen naar buiten. Leiders worden aangespoord om over zichzelf na te denken en verbinding te maken met hun eigen drijfveren, waarden en schaduwkanten. Op deze manier (her)ontdekken leiders hun eigen missie van waaruit zij dienstbaar kunnen en willen zijn aan de groei van anderen. Zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en de samenleving zich duurzaam ontwikkelt.

Robert K. Greenleaf

Servant-Leadership (Dienend-Leiderschap) is een leiderschapsprincipe ontwikkeld door de Amerikaan Robert K. Greenleaf. Zijn jarenlange ervaring bij AT&T en zijn bezorgdheid voor de komende generaties resulteerde in 1970 in zijn boek ‘The Servant as Leader’. Hierin lanceert hij zijn visie dat een leider in de eerste plaats dienaar moet zijn. In Amerika en vervolgens wereldwijd bracht dit een nieuwe beweging op gang. Servant-Leadership werd een inspiratiebron voor allerlei managementboeken (van o.m. Collins, Covey, Blanchard en Jaworski) en wordt inmiddels wereldwijd door duizenden bedrijven toegepast.

 

Officiële vertegenwoordiger

Het Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe is de officiële vertegenwoordiger van het Robert K. Greenleaf Center for Servant-Leadership in Atlanta (VS).

De 6 kenmerken

De 6 kenmerken van Servant-Leadership zijn:

  1. Compassionate love: houd onvoorwaardelijk van anderen zoals je van jezelf houd
  2. Authenticity: ontdek wie je bent, waar je voor staat en handel consequent vanuit dit innerlijk kompas
  3. Humbleness: wees moedig én bescheiden in je zijn en doen
  4. Empowerment: help mensen te groeien en hun bestemming te realiseren
  5. Provide direction: denk vooruit en geef richting aan de zaak
  6. Stewardship: bouw aan betekenisvolle gemeenschappen en investeer duurzaam in mens, organisatie en samenleving

Servant-Leadership is een praktisch concept voor het daadkrachtig ontwikkelen van écht leiderschap (authentic leadership). Een leiderschapsfilosofie die past bij de behoefte van onze tijd, namelijk het samen ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie en maatschappij. De opkomst van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en de groeiende belangstelling voor Servant-Leadership staan niet op zichzelf. Ze zijn uitingen van een groei in bewustzijn. Dit leiderschapsmodel geeft volop ruimte aan deze groei. Het stelt mensen in staat hun eigen bijdrage te leveren aan een goed leven, zinvol werk en een gezonde en duurzame samenleving.

De 10 gedragscompetenties

Wat heeft een dienend-leider allemaal in huis? Waaraan herken je een dienend-leider? In de video zie je de 10 gedragscompetenties of gedragskenmerken die te ontwikkelen zijn. Ze gaan over gedrag, houding, vaardigheden en talenten. Maak jij ook bewust de keuze om aan deze competenties te werken?

Lees onze body of knowledge als je meer wilt weten over de volgende thema’s:

  • Hoe onderscheidt Servant-Leadership zich van andere leiderschapsbenaderingen?
  • Servant-Leadership als wetenschappelijk model
  • Servant-Leadership, duurzaamheid en de circulaire economie
  • Servant-Leadership en ontwikkeling op persoonlijk, team- en organisatieniveau