NL | EN |
youtube Facebook Twitter Linkedin
GCSL
INSPIRATIE

Auteur: Carla de Ruiter

Van please-gedrag naar perspectiefverruiming en waarom dat een verademing is voor jezelf en je organisatie.*

Op het moment dat er in organisaties (top)functies vrijkomen, is het wachten op please-gedrag van interne potentiële kandidaten. Dit gedrag zorgt in veel gevallen voor scheve onderlinge verhoudingen en het zegt iets over de ontwikkeling van een organisatie. In dit artikel neem ik dat please-gedrag onder de loep. Ik belicht daarbij vooral de positie van de vrouw en in mindere mate die van de man. Waarom is please-gedrag bijvoorbeeld iets wat meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen? Belangrijker nog: wat doe je eraan en hoe zorg je dat je organisatie gezond blijft of wordt? Eerst maar eens een voorbeeld: Lees meer …

“De wereld, deze maatschappij, onze vrede mogen we niet voor lief nemen, maar deze behoeft blijvende aandacht, liefde en zorg. Als wij het voorbeeld zijn, helpen we anderen om op dat terrein tot juiste oordeelsvorming te komen en last but not least: het komt onszelf ten goede! Al onze daden van rentmeesterschap, naar mensen, naar onze samenleving, naar onze organisaties, naar deze wereld komen op een hele goede manier weer bij ons terug.” Lees meer …

Auteur: Arthur Hol

Onlangs bezocht ik in Amersfoort het EMOSIUM, ‘Het nét even andere leiderschaps symposium’, dat gastheer ‘Smarter Talents’ organiseerde samen met het Greenleaf Center voor Servant-Leadership (‘Dienend-Leiderschap’). Het was mooi om op een aansprekende manier wat uitgebreider stil te staan bij het veelgehoorde begrip Dienend-Leiderschap.​

Dienend-Leiderschap wordt beschreven als een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienstbaar is aan de groei van anderen en van zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Lees meer …

Auteur: Daan Fousert

*dit artikel is eerder gepubliceerd in Pioniers Magazine.

Al eerder heb ik geschreven over de zes kenmerken van Dienend-Leiderschap, omdat het de moeite waard is ze stuk voor stuk te bespreken, richt ik me deze keer op authenticiteit. Wat is authenticiteit? Wat is het verschil met identiteit? Waarom is het belangrijk voor Dienend-Leiderschap? Lees meer …

Zelforganisatie en Dienend-Leiderschap zijn op dit moment belangrijke tools om de kwaliteit van de zorg beter te maken. De twee gaan goed samen, zo blijkt uit de dagelijkse praktijk van Pameijer. De zorginstelling in de regio Rotterdam telt zo’n 100 zelfsturende teams. “Dienend Leiderschap is bij deze manier van werken onontkoombaar”, aldus bestuurder Marcel Mucek. “En denk niet dat dit softe business is: de managers dienen goed te luisteren naar de teams, en in te grijpen als dat nodig is!”

Lees meer …

Robert Greenleaf, de ‘founding father’ van Servant-Leadership, bestempelde ‘leading’ en ‘serving’ als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: leiden is dienen.

Greenleaf schrijft: “Leadership should be based from a natural feeling to serve the needs of others and to help those that need to be served to become more healthier, wiser, more free, and more autonomous, so that they in turn are able to serve others.” Maar hoe ziet deze manier van leidinggeven eruit in de praktijk? De volgende 6 begrippen zijn kenmerkend: Lees meer …