NL | EN |
youtube Facebook Twitter Linkedin
GCSL
INSPIRATIE

Auteurs: Jessica Leitch, David Lancefield en Mark Dawson

De meeste bedrijven hebben sterke operationele leiders, met de juiste vaardigheden om de status quo te handhaven. Veel schaarser echter, zijn leiders met de kennis, ervaring en het vertrouwen om hedendaagse ‘wicked problems’ aan te pakken. Hoe ontwikkel en behoud je strategische leiders die leiding kunnen geven aan de grootschalige bedrijfstransformaties die noodzakelijk zijn in snel veranderende businessomgevingen? 10 principes helpen om potentieel strategisch leiderschap in jouw bedrijf te ontsluiten. Lees meer …

Zelforganisatie en Dienend-Leiderschap zijn op dit moment belangrijke tools om de kwaliteit van de zorg beter te maken. De twee gaan goed samen, zo blijkt uit de dagelijkse praktijk van Pameijer. De zorginstelling in de regio Rotterdam telt zo’n 100 zelfsturende teams. “Dienend Leiderschap is bij deze manier van werken onontkoombaar”, aldus bestuurder Marcel Mucek. “En denk niet dat dit softe business is: de managers dienen goed te luisteren naar de teams, en in te grijpen als dat nodig is!”

Lees meer …

Robert Greenleaf, de ‘founding father’ van Servant-Leadership, bestempelde ‘leading’ en ‘serving’ als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: leiden is dienen.

Greenleaf schrijft: “Leadership should be based from a natural feeling to serve the needs of others and to help those that need to be served to become more healthier, wiser, more free, and more autonomous, so that they in turn are able to serve others.” Maar hoe ziet deze manier van leidinggeven eruit in de praktijk? De volgende 6 begrippen zijn kenmerkend: Lees meer …