Interim management

Onze interim managers bieden professionele sturing aan teams en organisaties die zich in een transitie bevinden.
Met hun expertise kunnen zij:

 • Servant-Leadership gestalte geven in jouw team of organisatie
 • Een dienende cultuur creëren
 • Een nieuwe koers ontdekken en ontwikkelen
 • Belemmerende paradigma’s doorbreken
 • Het vertrouwen versterken in eigen kracht en talent

Nieuwe tijden, nieuwe kansen
We bevinden ons nog steeds in de uitloper van een economische crisis. De signalen zijn positiever, maar organisaties blijven prudent waar het gaat om het vast binnenhalen van talent, ook op leidinggevend niveau. Toch is investeren in transitie van levensbelang, om klaar te zijn voor een andere markt en een andere wereld.

Wie is in staat om het vliegwiel een zwaai te geven en de organisatie klaar te maken voor de nieuwe tijd?

Onze interim managers leveren graag een bijdrage aan die transitie. Vanuit de overtuiging dat Servant-Leadership een waardevol antwoord en nieuwe kansen biedt.

Begeleiding van teams
Soms is een team zo vastgeroest in bepaalde werk- en communicatiemethoden, dat het geen zicht meer heeft op hoe het anders kan. In zo’n geval kan een interim manager uitkomst bieden:

 • Iemand kijkt ‘van buiten naar binnen’, met een frisse blik.
 • Het doorbreken van belemmerende paradigma’s schept ruimte voor nieuw elan.
 • Met elkaar wordt een nieuwe koers ontwikkeld én omarmd.
 • Het geloof in eigen kunnen wordt versterkt; het team wordt daadwerkelijk eigenaar van het succes.

Naar boven

Interim leiderschap
Grote veranderingen in structuur of strategie vragen veel van een organisatie. Als de kracht en kennis ontbreekt, is het de overweging waard iemand binnen te halen die van binnenuit het proces begeleidt. Interim leiderschap kan dan uitkomst bieden:

 • Een interim oplossing werkt verhelderend als de juiste man of vrouw op een bepaalde post ontbreekt.
 • Of als het nog niet duidelijk is welk profiel een bepaalde leidinggevende rol zal krijgen.

Onze interim managers zijn zelf Servant-Leader en hebben als interim leidinggevende ruime ervaring binnen veel organisaties. Zij gaan voor het resultaat dat beoogd wordt.

Meer weten?
Benieuwd naar wat onze consultants voor jouw organisatie kunnen betekenen? Stuur een mail naar info@gcsl.eu of bel Daan Fousert: 06-512 09 191. Je kunt ook contact opnement met ons algemene telefoonnummer: 06-531 388 42.

Naar boven

x