NL | EN |
youtube Facebook Twitter Linkedin
GCSL
PARTNERS

Kennispartners

Het Greenleaf Center for Servant-Leadership heeft wetenschappelijk onderbouwde programma’s als basis en werkt samen met diverse onderzoeksgroepen aan de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Rotterdam School of Management
Prof. dr. Dirk van Dierendonck is hoogleraar Human Resource Management aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij is tevens de oprichter en onderzoeksdirecteur van het Erasmus Centre for Human Resource Excellence (ECHRE). Het ECHRE benadrukt het belang van investeren in mensen. Het biedt een totaalaanpak vanuit de praktische filosofie dat het bouwen op en ontwikkelen van medewerkers de basis legt voor excellent presteren en duurzame organisaties. Dirk  van Dierendonck doet al ruim 10 jaar onderzoek naar Servant-Leadership (Dienend-Leiderschap). Zijn boeken en artikelen over dit onderwerp worden nationaal en internationaal als toonaangevend beschouwd.

SERVUS
Het Servant-Leadership Centre for Research and Education (SERVUS) is ontstaan vanuit een actieve groep van onderzoekers en trainers, afkomstig van onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam, het Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe en THT Consulting.

In 2010 werd het Servant-Leadership Center for Research en Education (SERVUS) opgericht aan de VU Universiteit in Amsterdam met als doelstelling en ambitie om Servant-Leadership vanuit een historisch en cross-cultureel perspectief te bestuderen.

De doelstelling van SERVUS is om zowel professioneel als persoonlijk leiderschap capaciteit te ontwikkelen teneinde leidinggevenden hun leiderschap dillema’s op te lossen. De missie van SERVUS is in lijn met de kernwaarden van de VU Universiteit van Amsterdam, te weten: verantwoordelijkheid nemen vanuit een open en persoonlijke betrokkenheid.

Recentelijk implementeerde de VU haar sociale verantwoordelijkheid in een Samenleving Service Programma. SERVUS is daarin een van de samenwerkende partners. SERVUS functioneert als een verzamelpunt voor academici en practitioners vanuit diverse disciplines om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van onderzoek en onderwijs, teneinde waarde te creëren voor de samenleving in de breedste zin des woord. Practitioners vanuit de industrie worden aangemoedigd de dialoog aan te gaan en te koesteren met de academische wereld en omgekeerd. Tot op heden heeft SERVUS Servant Leadership op diverse thema’s onderzocht, inclusief SL door de geschiedenis, culturen, disciplines, onderwijs, generaties en de virtuele werkomgeving.

Overeenkomstig haar missie heeft SERVUS ontwikkeld:

* Het Servant-Leadership Research Program (SLRP) voor executives en andere professionals. De onderliggende visie van SLRP is geïnspireerd door de wens leiders te ontwikkelen die in staat zijn te kunnen dienen en in staat een betekenisvolle werkomgeving te scheppen. SLRP biedt een unieke combinatie van de meest recente inzichten op Servant-Leadership, samenlevingsprojecten en in company ervaringen. De wederkerige combinatie van theorie en praktijk voorziet in toegepast onderzoek en toepassing van implementatie bij de deelnemende organisaties en dientengevolge de invloed op het governance model van die organisatie.

* Servant-Leadership symposia voor studenten en professionals, tweemaal per jaar.

* Masterclass The Gentle Art of Helping, tweemaal per jaar, de volgende op 20 oktober 2017.

Overige samenwerkingspartners

Het Greenleaf Center for Servant-Leadership investeert in duurzame samenwerking met diverse partners, waaronder:

Rotary
Het Rotary district Midden-Nederland is een service organisatie, gebaseerd op beroepsethiek en is dienstbaar aan de samenleving. Rotary is voortdurend op zoek naar vernieuwing en verjonging, om ook op langere tijd de continuïteit te waarborgen. Sinds september 2016 werkt Rotary samen met het Greenleaf Center om young professionals te bereiken en te binden.