NL | EN |
youtube Facebook Twitter Linkedin
GCSL
CONSULTANCY & ADVIES

Solide financiële resultaten, tevreden klanten, gemotiveerde medewerkers en leidinggevenden die níet op instorten staan, een toekomstbestendige organisatie die verbonden is met de samenleving… Te mooi om waar te zijn? Toch is dat de belofte die achter Servant-Leadership (Dienend-Leiderschap) schuilgaat. Maar stel dat je Servant-Leadership in je bedrijf wilt invoeren, hoe doe je dat dan? Hoe versterk je het management en je medewerkers? Hoe creëer je een dienende cultuur? Maar ook: hoe verleg je de focus naar duurzame resultaten, en welke processen en systemen pas je aan om Servant-Leadership structureel te borgen in het bedrijf? Om dat voor elkaar te krijgen, is een management development-traject alleen vaak onvoldoende.

Transformatie van leef- en systeemwereld

Het toepassen van Servant-Leadership is feitelijk een transformatieproces. In termen van de Duitse filosoof Jürgen Habermas: zowel de leefwereld (waarden en gedragingen van medewerkers, cultuur, klimaat) als de systeemwereld (processen, systemen en resultaten) ondergaan fundamentele veranderingen. Met als positieve uitkomst daadwerkelijk andere en betere bedrijfsresultaten.

Externe begeleiding en advies

Het kan zinvol zijn om een dergelijk proces extern te laten begeleiden. De adviseurs van het Greenleaf Center for Servant-Leadership kunnen hierbij behulpzaam zijn. Zij zijn zelf Servant-Leader en hebben als consultant en/of interim manager ruime ervaring met transformatieprocessen. Onze consultants kunnen een brug slaan tussen de systeemwereld en de leefwereld en zijn in staat leiderschapsprogramma’s te koppelen aan de harde resultaten van een bedrijf, binnen een maatschappelijk relevante context. Zij weten ook hoe theorie en praktijk soms uit elkaar kunnen lopen en hoe je zaken in de weerbarstigheid van alledag echt kunt laten werken.

Veranderen vanuit essentie

De consultants van Greenleaf werken vanuit het adagium ‘veranderen vanuit essentie’ en ‘van binnen naar buiten’. Allereerst wordt de ‘why’ vraag gesteld: wat drijft het leiderschap, welke waarden staan centraal, wat streeft men na en waarom? Maar ook: waarvoor is het bedrijf ooit opgericht? Wat is de ziel, de missie, wat zijn de kernwaarden en kerncompetenties van de organisatie? Het antwoord op deze ‘why’ vraag legitimeert het veranderproces, geeft richting en schetst de te bereiken resultaten. Op basis hiervan worden de ‘how’ en ‘what’ vragen beantwoord. Want hoe worden deze resultaten bereikt? En wat betekent dit voor de organisatiecultuur, voor het gedrag van management en medewerkers? Welke processen en systemen moeten er aangepast of opnieuw ontworpen worden?

Be the change

Een transformatie zoals hierboven geschetst is géén quick fix. Voor de invoering van Servant-Leadership geldt: ‘building the bridge while walking on it’. Je kunt dit als leider ook niet delegeren naar anderen, het is ‘be the change or not.’ Onze consultants hebben dit proces zelf ondergaan en kunnen daarom niet alleen fungeren als expert en/of procesbegeleider, maar ook als sparringpartner en klankbord voor de leiders die zo’n verandering doormaken.

Specifieke thema’s waarop onze consultants kunnen worden ingezet:

  • Teamontwikkeling: het begeleiden van management- en directieteams bij het verbeteren van de teamprestatie
  • Management-development en leiderschapsprogramma’s
  • Talentontwikkeling van medewerkers
  • Verbeteren effectiviteit HRM-instrumenten
  • Verbeteren resultaatgerichtheid, inrichten van een ‘service led’ bedrijfsvoering, Planning & Control systemen en KPI’s maken op menselijke maat
  • Procesmanagement: vereenvoudigen en verbeteren van werkprocessen, organiseren op vertrouwen, relatie tussen LEAN en Servant-Leadership

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.