Middle Management Program

Een symfonie creëren: werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht

 • Persoonlijk leertraject van 4 modules
 • Aandacht voor o.a. persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling, effectief leidinggeven
 • Mogelijkheid tot individuele coaching
 • Gebaseerd op Servant-Leadership principes

 • Gericht op het (verder) creëren van een duurzame organisatiecultuur

 

Als middle manager coach jij jouw teamleden in hun ontwikkeling tot autonome, sterke en gezonde medewerkers die zich inzetten voor elkaar en hun team. Jij bent de verbindende factor en daarom van cruciaal belang voor het functioneren van een organisatie. Het gedachtegoed van Servant-Leadership (Dienend-Leiderschap) vormt een waardevol uitgangspunt om als middle manager te groeien in jouw rol.

Download onze brochure voor meer informatie

Is dit programma iets voor mij?
Dit programma past bij jou als je een leidinggevende positie bekleedt in het middenkader van een organisatie en wilt investeren in jouw persoonlijk leiderschap, je team en de organisatie als geheel.

 • Je vervult als leidinggevende een scharnierfunctie in je organisatie
 • Je bent werkzaam in het primaire of ondersteunende proces, bijvoorbeeld als afdelingshoofd, teamleider, programmamanager of projectleider
 • Je wilt je verdiepen in de principes van Servant-Leadership

"Ik ben me nu veel bewuster van mijn positie en houding in het omgaan met mensen.
Ik probeer nu meer lijfelijk aanwezig te zijn bij mijn teams."
- Michael Ooteman, teammanager ‘s Heeren Loo

Hoe ziet het programma eruit?
Dit programma is helemaal toegesneden op jouw functie als middle manager. Tijdens de tweedaagse modules leer je als leider te fungeren die medewerkers op een dienende, inspirerende en motiverende manier in beweging brengt en houdt. Dit doe je aan de hand van de principes van Servant-Leadership, een door waarden gedreven leiderschapsfilosofie die het beste uit jezelf en je organisatie naar boven haalt. Met dienend-leiderschap groeien mensen, voelen ze zich gezien en gewaardeerd. Dat vertalen ze in gedrag dat weer bijdraagt aan het succes van een organisatie en de ontwikkeling van een team.

Tijdens de modules ga je aan de slag met:

 • Authenticiteit: wie en wat je bent
 • Spiral dynamics en drijfveren: waarom je doet zoals je doet
 • Teamontwikkeling: 'dealen' met je leidinggevende, collega's en medewerkers
 • Gedragsbeïnvloeding en effectief leidinggeven
 • Servant-Leadership in de praktijk: kenmerken, vaardigheden en resultaten

Wat bereik ik met dit programma?
Het Middle Management Program geeft een enorme impuls aan de effectiviteit van jouw leiderschap. Je leert jezelf beter kennen, investeert in je talenten en omarmt tegelijkertijd je kwetsbare kanten. Zo ontwikkel je een leiderschapsstijl die aansluit bij wie jij bent als mens:

 • Je kunt de principes van dienend-leiderschap vertalen naar jouw eigen werkpraktijk
 • Je verbetert de kwaliteit van samenwerken en communiceren met anderen
 • Je leert jouw gedrag en responsstijl afstemmen op de ander en vergroot daarmee je impact
 • Je kunt duurzame verbindingen leggen tussen jouw eigen doelen, die van je team en van je organisatie

Naar boven

Werkvormen & groepsgrootte
Er wordt gewerkt in een kleine groep van 10-12 deelnemers. Tijdens de modules komt telkens een ander aspect van jouw leiderschap aan bod. Je gaat o.a. aan de slag met een persoonlijk plan en drijfverenprofiel, met intervisie en rollenspellen. Gastsprekers delen hun praktijkervaring en workshops maken het geleerde direct tastbaar. Daarnaast is er ruimte voor individuele coachingsgesprekken. 

Begeleiding
Het Middle Management Program wordt begeleid door Dick Rochât en Geert Jurrie Schutte.Dick Rochât

Dick heeft diverse directiefuncties vervuld bij opleidingsbedrijven en adviesbureaus. Hij publiceert regelmatig over leiderschap. Dick wil het menselijke terugbrengen in teams en organisaties en ziet Servant-Leadership als hét middel om dit te bereiken.

Geert Jurrie SchutteGeert Jurrie studeerde Educational Design & Engineering. De afgelopen jaren deed hij ervaring op als begeleider van ontwikkeltrajecten op individueel en teamniveau in diverse sectoren. Zijn persoonsgerichte aanpak helpt mensen een bewuste keuze te maken om zichzelf te gaan leiden.

Voorproefje?
Wil je meer informatie over dit programma? Je bent dan van harte welkom op de gratis informatiebijeenkomst "Middle Management Experience" op 28 februari van 16:00- 19:00 uur in Naarden, Gooimeer 7, 1411 DD. Opgave kan via onderstaand inschrijfformulier.

Data & locatie
Het eerstvolgende Middle Management Program gaat in september 2017 van start:

 • Module 1: 6 en 7 september 2017
 • Module 2: 11 en 12 oktober 2017
 • Module 3:1 en 2 november 2017
 • Module 4: 4 december 2017

Het programma vindt plaats op de sfeervolle locatie Dutch Biz, De Genestetlaan 7 in Amersfoort.

Investering
De all-in programmaprijs bedraagt € 4.575 excl. btw. Dit is inclusief het intakegesprek, coaching en intervisie, syllabus en boeken. Ook maaltijden en logies zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Naar boven

Meer informatie
Ja, ik ben geïnteresseerd in het Middle Management Program en ontvang graag meer informatie:

x