Servant-Leaders Connected

Leider als verkenner en verkenner als leider: over-bruggen en verbinden

 • Intensief leertraject van 6 maanden
 • 4 modules van 2 dagen, met o.a. aandacht voor authenticiteit, collectieve (team)ambitie en besluitvorming
 • Intervisie en coaching on the job
 • Gebaseerd op Servant-Leadership principes
 • Gericht op persoonlijke ontwikkeling en bruggen bouwen in je organisatie of team

Servant-Leaders Connected richt zich op verkenners: mensen die zich verbinden aan het gedachtegoed van Servant-Leadership en de wens hebben vanuit deze bron zichzelf, hun medewerkers en organisatie te laten floreren. Een uniek, leerzaam programma voor (project)leiders met lef en ambitie!

Download onze brochure voor meer informatie

Waarom verbinden?
Onze consultants zien binnen organisaties regelmatig niet communicerende, elkaar tegenwerkende hiërarchische lagen. Herkenbaar? Wij geloven dat samenwerking op leiderschapsniveau meer resultaat, energie en werkplezier oplevert. Voor het individu, de groep én de organisatie.

Is dit programma iets voor mij?
Dit programma past bij jou als je wilt groeien in leiderschap en de collectieve intelligentie van jouw team of organisatie wilt ontdekken.

 • Je bent nieuwsgierig naar de kracht van Servant-Leadership
 • Je wilt je als leider ten dienste stellen aan de groei, ontwikkeling en het welzijn van je mensen
 • Je bent bereid tijd vrij te maken om te kijken naar de effecten van je gedrag door zelfreflectie
 • Je wilt Servant-Leadership graag zo snel mogelijk inbrengen in jouw eigen projectteam of organisatie

Hoe ziet het programma eruit?
In dit programma is er volop aandacht voor jouw persoonlijke leiderschap. Contact met anderen begint immers bij contact met jezelf. Wat zijn jouw drijfveren, waarden, overtuigingen en hoe breng je die in de praktijk? Wat wil je daarin versterken? Je verbindt je met verkenners uit andere organisaties én binnen je eigen organisatie, diagonaal door alle lagen heen. Je leert het organisatiesysteem (cultuur) te beïnvloeden en te verrijken op een manier die bij jou past. 

Naar boven

Wat bereik ik met dit programma?
Tijdens dit programma sta je stil bij alle aspecten van Servant-Leadership. Je verkent wat deze aspecten betekenen binnen jouw (project)organisatie en binnen de context van leiderschap op alle niveaus. Daarbij ga je vooral praktisch aan de slag:

 • Je leert handelen en leiding geven vanuit de 6 kenmerken van Servant-Leadership
 • Je ervaart verandering en vertaalt deze naar je eigen praktijk

 • Je krijgt inzicht in wat er zich afspeelt op andere niveaus, binnen andere organisaties
 • Je benut deze inzichten voor de verandering die je zelf wilt realiseren
 • Je creëert draagvlak binnen de organisatie en legt verbindingen door alle hiërarchische lagen heen
 • Zo ontstaat een leidende coalitie die de organisatie positief weet te beïnvloeden

Werkvormen & groepsgrootte
Er wordt gewerkt met een groepsgrootte tussen de 9 en 16 deelnemers. In de groep staat leren van elkaar centraal. Je gaat met afwisselende werkvormen aan de slag. Denk aan: interactieve workshops, dialoogsessies, wandelcoaching, 360 graden feedback etc. Ook krijg je een kijkje in de keuken bij organisaties die met Servant-Leadership werken. Daarnaast is er is alle ruimte om zelf thema's in te brengen.

Begeleiding
Laura GrobHet Servant-Leaders Connected programma wordt begeleid door Laura Grob en Geert Jurrie Schutte.

Als organisatie-antropoloog is Laura geboeid door wat mensen beweegt. Zij versterkt de veranderkracht van mensen en teams als veranderkundige, procesbegeleider, trainer en coach. Laura heeft een groot aantal veranderopdrachten vervuld in zowel de profit als non-profit sector. Daarbij koppelt ze haar analytische kwaliteiten aan een praktijkgerichte aanpak met een helder resultaat.Geert Jurrie

Geert Jurrie studeerde Educational Design & Engineering. De afgelopen jaren deed hij ervaring op als begeleider van ontwikkeltrajecten op individueel en teamniveau in diverse sectoren. Zijn persoonsgerichte aanpak helpt mensen een bewuste keuze te maken om zichzelf te gaan leiden.

Voorproefje?
Wil je meer informatie over dit programma? Je bent dan van harte welkom op de gratis informatiebijeenkomst "Connected Experience" op 10 april van 16:00- 19:00 uur, Gooimeer 7, 1411 DD in Naarden. Opgave kan via onderstaand inschrijfformulier.

Data & locatie
Servant-Leaders Connected vindt plaats op de sfeervolle locatie Dutch Biz, De Genestetlaan 7, 3818 GW Amersfoort.
Het eerstvolgende programma gaat in mei 2017 van start. Intakegesprekken staan gepland in april 2017.

Connected Experience: 10 april van 16:00- 19:00 uur

 • Module 1: 15 en 16 mei 2017
 • Module 2: 3 en 4 juli 2017
 • Coaching on the job: mei en juni 2017
 • Module 3: 18 en 19 september 2017
 • Module 4: 30 en 31 oktober 2017

Investering
De programmaprijs bedraagt € 5.250 excl. btw. Dit is inclusief het intakegesprek, coaching en intervisie, syllabus en boeken. Ook maaltijden en logies zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Naar boven

Meer informatie
Ja, ik ben geïnteresseerd in Servant-Leaders Connected en ontvang graag meer informatie:

x